Üveit
-

Üveit, gözün üvea adını verdiğimiz iris, koroid ve silier cisimden oluşan tabakalarının bir grup enflamatuar hastalığıdır.

Genellikle üveit zemininde sistemik bir hastalık yatmaktadır. Bazen sistemik bir hastalığın ilk bulgusu da üveit olabilmektedir. Üveit olgularında enflamasyonun  nedeni herhangi bir mikroorganizmanın yarattığı enfeksiyon olabileceği gibi, vücudun bağışıklık sisteminin bozukluğu da olabilir. Burada vurgulanması gereken en önemli nokta, üveitin kendisinin son derece karmaşık bir hastalık oluşunun yanısıra standart bir tedavisinin de olmadığı, tedavi şemasının, uygulanan ilaç dozunun, hastalığın seyrinin son derece kişisel farklar gösterebileceğidir.  

Üveitte ilk semptomlar ağrı, ışıktan rahatsız olma, uçuşmalar, gözlerde kızarıklık ve görme seviyesinde azalma olmaktadır.

Akut iritis (iris enflamasyonu) özellikle genç erişkinlerde ağrı, kızarıklık ve ışıktan rahatsız olma ile belirti verir. Genellikle genetik yatkınlık ya da aile hikayesi mevcuttur. Enflamatuar bağırsak hastalıkları (kolit), artrit (ankilozan spondilit), cilt hastalıkları (psöriasis) üveitin alta yatan nedeni olabilir. Ataklar halinde seyredebilir. Tedavide genellikle sadece steroid damlaları yeterli olmaktadır.

Kronik iridosiklitis, özellikle 2 ile 6 yaş arasındaki juvenil romatoid artrit hastası olan çocuklarda ve belirgin bir şikayet olmadan gelişmektedir. Juvenil romatoid artrit hastası olan çocuklar düzenli aralıklarla, herhangi bir şikayetleri olmasa da göz hekimi tarafından muayene edilmelidirler.

Pars planitis, ergenlik çağı ve genç erişkinlerde bulanık görme ve uçuşmalar ile ortaya çıkar. Altta yatan herhangi bir hastalık yoktur. Yine de multipl skleroz, Behçet hastalığı ve bağ doku hastalıkları açısından sistemik araştırma yapılmalıdır. Tedavi sonrasında çoğu olguda görme düzeyi eski haline dönmektedir.

Toxoplazma retinitisi, retina (ağ) tabakanın toxoplazma isimli parazit kökenli enfeksiyonudur. Gebelik sırasında edinilen enfeksiyon, anne karnında bebeğe de geçerek zeka geriliği, nörolojik bozukluklar ve retina tabakasında enfeksiyon yapabilmektedir. Kedi dışkısı ile temas ya da iyi pişmemiş enfekte etlerin tüketilmesi ile enfeksiyon bulaşabilir. Toxoplazma enfeksiyonunda görme düzeyinde ağır kayıplar olabileceğinden acilen antibiotiklerle birlikte steroid tedavisi  uygulanmalıdır. Tedavi sonrasında hastalık tekrar nüks edebilir.

Sarkoidoz, özellikle akciğer, cilt ve göz tutulumu ile seyreden enflamatuar bir hastalıktır. Gözde iritis ve retinitis yapabilir. Şikayetler genelde görme seviyesinde azalma ve rahatsızlık hissi olmaktadır. Sarkoidoza bağlı üveit tedavisinde steroid tedavisi sıkça kullanılmaktadır.

Herpes (HSV), sitomegalovirüs (CMV) gibi viral kökenli retinitler kanser, immun yetmezlik, AİDS gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde sık görülmektedir. Yakın zamanda geliştirilen antibiotik tedavileriyle bu olgularda görme kaybı engellenmeye çalışılmaktadır.

Üveit tedavisinde amaç görme kaybının engellenmesi ve ağrının yok edilmesidir. Üveit tanısı alan kişilerin altta yatabilecek sistemik hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Tedaviye rağmen üveite bağlı katarakt, göz tansiyonu, kalıcı görme kaybı gibi komplikasyonlar gelişebilir. Üveit tedavisinde halen en sık başvurulan tedavi steroid tedavisi olmaktadır. Üveit tipi ve şiddetine görme damla, tablet ya da göz içi enjeksiyon şeklinde steroid tedavisi yapılabilir. Enfeksiyon yapan mikro-organizmaya yönelik (bakteri, virüs, mantar) antibiotikler tedavide etkindir. Ek olarak sistemik hastalığın tedavisi dahiliye bölümü konsultasyonu ile sürdürülmelidir. Üveit alevlenmeler ve ataklar ile seyredebileceğinden hastalar şikayetleri olmasa da üç aylık aralıklarla muayene edilmelidir.:  info@taseligozmerkezi.com
www.taseligozmerkezi.com sitesi Web-Art Bilişim tarafından hazırlanmıştır (c) Tüm video, görsel ve metinler taseligozmerkezi.com sitesine aittir [ yasal uyarı ]